Category

Copart di chuyển đấu giá để Lễ Tạ ơn

Lễ Tạ ơn đang nhanh chóng đến gần vào thứ Năm, ngày 25 tháng 11. Tất cả các phiên đấu giá thường được lên kế hoạch cho ngày hôm đó sẽ được chuyển đến thứ Tư hoặc thứ Sáu. Một số thay đổi đấu giá lớn là dưới đây. Vui lòng kiểm tra với các trang COPART cục bộ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Bạn cũng có thể liên hệ với Dịch vụ Thành viên thông qua email tại Thành viên.Service@copart.com, trò chuyện hoặc qua điện thoại theo số (972) 391-5400.

Lễ Tạ ơn-2021-Thành viênNews-End Download

Và từ tất cả chúng ta ở đây tại COPART, có Lễ Tạ ơn an toàn và hài lòng.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter.
LinkedIn.

Như thế này:
Giống như đang tải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *